2024 | 2023 | 2022 | 2021 a starší

26. 6. 2024

V červenci se zúčastníme prestižní mezinárodní konference COGSCI 2024 v Holandsku. Své příspěvky zde představí Kateřina Chládková (Tuning in to a novel language is easier without orthography), Kateřina Kynčlová (Neural Indices of Online Statistical Learning in Visual Speech), Martina Dvořáková (Newborns‘ neural tracking of infant-directed and adult-directed speech in native and foreign language) a Natálie Kikoťová (Neural oscillatory and ERP indices of prediction in emotional speech).

Zároveň spoluorganizujeme i mezinárodní konferenci IASCL 2024, zaměřenou na akvizici jazyka u dětí, která se letos v červenci uskuteční v Praze na Filozofické fakultě UK. Těšíme se!

28. 5. 2024

V červnu nás čeká konference Workshop on Infant Language Development 2024 v Lisabonu. Své příspěvky ve formě posteru zde budou prezentovat Michaela Svoboda (Verbal and conceptual vocabulary development in Czech-learning children with cochlear implants), Martina Dvořáková (Newborns‘ neural tracking of infant-directed and adult-directed speech in native and foreign language) a Lucie Jarůšková (Preferences for L1-accented speakers in Czech-learning toddlers: behavioral and neural indices).

10. 5. 2024

Rádi se s vámi uvidíme na přednáškách a workshopu na multižánrovém festivalu Den češtiny, který se koná 28. května v kampusu Hybernská. Přijďte na přednášku Kateřiny Chládkové Jazyk (nejen) nemluvňat: jak si osvojujeme (mateřský) jazyk či Lucie Jarůškové Bilingvismus a bilingvní výchova: mýty a bilingvní děti, co se učí česky.

Odpoledne pořádáme také zážitkový workshop Pojďte si zažít lingvistickou laboratoř pro děti i dospělé.

5. 5. 2024

O bilingvismu a osvojování řeči mluvila Kateřina Chládková v podcastu Jak ti je? Epizodu s názvem Jak se učíme jazyk a řeč si můžete pustit na Youtube či Spotify.

18. 4. 2024

Laureátkou druhého ročníku Ceny Růženy Vackové je naše kolegyně doktorandka Lucie Jarůšková. „Kromě toho, že zkoumám vliv přízvuku v konkrétních interakcích, se snažím přijít i na to, co by mohlo negativní postoje k různým mluvčím zmírnit, alespoň z lingvistického a kulturního hlediska,“ říká o svém výzkumu. Rozhovor o multilingvismu a roli jazyka v interakcích si můžete přečíst zde.

9. 4. 2024

S výzkumem naštvané řeči vyhrála naše milá kolegyně Natálie Kikoťová bakalářskou sekci Mezinárodních studentských psychologických dnů. Zjistila, že mozek dospělých reaguje jinak při poslechu naštvané řeči než při řeči neutrální. Když nám někdo nadává, tak se významně zvýší neurální aktivita ve frekvenčním pásmu specializovaném na soustředěnost a učení. Srdečně gratulujeme!

5. 4. 2024

Dětské říkanky pomáhají odkrýt průběh vývoje jazyka aneb nejen o průlomové irské studii o vnímání řeči během prvního roku života mluvila Kateřina Chládková v pořadu Věda Plus v Českém rozhlase.

Více o tomto výzkumu se můžete dozvědět i v komentáři v Magazínu AVČR.

12. 3. 2024

Odstartoval festival nejnovějších trendů ve výzkumu mozku a neurovědách Týden mozku 2024. Kateřina Chládková zde bude mít přednášku na téma Jazyk nemluvňat: naladění mozku novorozence na mateřskou řeč (více o projektu Jazyk nemluvňat zde). Doporučujeme také přednášku Poruchy jazykového vývoje: mozek, geny a komunikace kolegy z AVČR Filipa Smolíka.

10. 3. 2024

Hostem podcastu Na pokec byla Kateřina Chládková. Dozvíte se mimo jiné, co američtí vědci zjistili, když magnetickou rezonancí zkoumali mozek mrtvého lososa. Podcast s názvem O tom jak ovládnout váš mozek a naučit se věci lépe a rychleji je k dispozici na Youtube či Spotify.

6. 3. 2024

Kateřina Chládková, Michaela Svoboda a Lucie Jarůšková jsou součástí výzkumného záměru Conflict in communication: multilingualism and psycholinguistics v mezifakultním projektu CoRe. O tom, jak vnímáme a někdy i soudíme mluvčí podle toho, jak mluví, se dozvíte v tomto článku magazínu Forum.

7. 2. 2024

Jazyk umí klamat naše smysl, aneb jak slyšíme i očima či jak podvědomě hodnotíme mluvčí již po několika desetinách sekundy si můžete přečíst v článku Kateřiny Chládkové v novém vydání časopisu Vesmír.

19. 1. 2024

Srdečně vás zveme na Zimní kognitivní školu 2024, kterou v rámci Psychologického ústavu AVČR spoluorganizujeme. Uskuteční se již příští týden, od čtvrtka 25. do neděle 28.1. 2024.

V rámci programu představí členové speakinlabu několik projektů: přednášku bude mít Maroš Filip na téma Semantic and syntactic anomalies in Czech: an ERP study (společný projekt s Filipem Smolíkem), dále Natálie Kikoťová na téma The effect of negative emotion on neural speech tracking and lexical processing, Monika Kučerová, Preschoolers‘ production of L2 vowels is affected by input quality: A longitudinal study a Martina Dvořáková, Neural preparedness for spoken language: neural speech tracking in newborns of Czech-speaking, Russian-speaking, and signing mothers.

Poster budou prezentovat Lucie Jarůšková na téma Perceptual biases for L1-accented speakers in infants: prior studies and our pilot data a Kateřina Kynčlová s Michaelou Svobodou, Neural tracking of visual-only speech.

Těšíme se na vás!

4. 1. 2024

Do časopisu Vox pediatriae, určeného pro dětské lékaře a další odborníky pracující s dětmi, jsme připravili ve spolupráci s doc. Filipem Smolíkem z Psychologického ústavu AVČR článek na téma Bilingvní děti a bilingvní výchova: co nám říká současná věda. Článek je k přečtení zde.