2024 | 2023 | 2022 | 2021 a starší

23. 12. 2023

S nesmírnou lítostí se připojujeme ke kondolencím a vyjadřujeme upřímnou soustrast všem, kteří ztratili své blízké během čtvrtečního tragického útoku na Filozofické fakultě. Hluboce soucítíme s našimi kolegy, přáteli a spolužáky.

8. 12. 2023

Těsně před Vánoci, v pátek 22. prosince od 12:00, se v Karolinu uskuteční Konference pod stromeček 2023: Myšlenky, které mění svět. Kateřina Chládková se konference zúčastní v rámci miniworkshopu (PI_Forum @KPS2023), kde si bude s ostatními vědci povídat o tom, jaké to je založit si vlastní výzkumnou skupinu v Česku a jak přicházet s originálními výzkumnými tématy. Těšíme se na vás v tomto předvánočním čase!

27. 11. 2023

Co všechno musíme naladit, abychom si mohli osvojit jazyk a používat jej ke komunikaci?Přednášku Kateřiny Chládkové Synchronizace rytmů těla, mozku a řeči pro osvojení jazyka, která proběhla v rámci Biologického čtvrtku na Přírodovědecké fakultě UK, si můžete pustit zde.

12. 11. 2023

Zítra v 11:30 bude mít Kateřina Chládková přednášku Kouzlo učení se řeči v dětství i dospělosti na Univerzitě Palackého v rámci Týdne humanitních věd 2023. Těšíme se na setkání s vámi v Olomouci!

2. 11. 2023

Již příští týden startuje Týden Akademie věd 2023. V úterý a ve středu od 10. 00 můžete navštívit naši laboratoř a prohlédnout si EEG, dětskou laboratoř babylab, vyzkoušíte si řečové klamy, poznávání jazyků nebo odezírání ze rtů, a dozvíte se se něco o osvojování jazyka a lidské kognici.

V sobotu 11. 11. pak navazujeme specializovaným programem Tajemství bimodálního bilingvismu, kde se budeme bavit o vícejazyčné výchově, probereme nejčastější mýty o bilingvismu, zaměříme se na osvojování znakového jazyka a mluvené češtiny a vyzkoušíme si zábavný experiment. Program je určený především pro CODA rodiny (děti, co ovládají znakový i mluvený jazyk, a neslyšící rodiče), ale vítáni jsou všichni, které zajímá bilingvismus!

Těšíme se na vás!

31. 10. 2023

Pět mladých vědců bylo oceněno prémií Lumina quaeruntur od Akademie věd ČR, mezi nimiž je i naše Kateřina Chládková: „Řeč se děje v lidském těle – není od něj oddělená. A i tělesnost určuje, jak se řeč učíme nebo ji používáme.“ Moc gratulujeme!

30. 10. 2023

Ve čtvrtek 9. listopadu se v Praze koná konference Má mozek ještě šanci? o lidském mozku, víře, učení a technologiích. Kateřina Chládková zde bude mít přednášku Jak dokážeme slyšet i to, co nikdo neřekl (v 16:10). Těšíme se na vás!

Přednáška je k dispozici ke zhlédnutí zde.

23. 10. 2023

Již tuto středu bude Martina Dvořáková prezentovat poster v nizozemském Nijmegenu na skvělé konferenci Many Paths to Language. Poster bude na téma její dizertace, v rámci které zkoumá, jak je mozek vybaven na řeč (Neural preparedness for spoken language: Neural speech tracking in newborns of Czech-speaking, Russian-speaking, and signing mothers, vedoucí Kateřina Chládková a konzultant Jan Kremláček).

Speakinb je součástí také mezinárodního projektu ManyBabies, ve kterém zkoumá mezijazykové srovnání preference u batolat pro tzv. řeč zaměřenou na dítě (IDS). Na konferenci bude k tomuto tématu odprezentován poster Preference for Infant-Directed Speech in 6-9-month-old
infants: A cross-linguistic, cross-laboratory approach (Soderstrom et al.).

26. 9. 2023

V rámci Evropského dne jazyků dnes  Kateřina Chládková v České televizi ve Studiu 6 povídala nejen o efektivních metodách učení jazyka (čas 2:19:00).

Jak Evropský den probíhal a záznam z našeho workshopu pro děti ze ZŠ jste mohli vidět také ve Zprávičkách na Déčku zde (čas 00:55).

20. 9. 2023

Ve středu 27. září se bude konat UA-CZ Science Meetup v prostorách Studentského centra Bakala Foundation. Kateřina Chládková zde bude mít přednášku na téma Being a humanities & social science researcher in Czechia. Pro ty, které zajímá výzkum v oblasti humanitních a sociálních věd, akci velmi doporučujeme. Program začíná v 17:00, bude možné se i připojit online.

8. 9. 2023

Srdečně vás zveme na Evropský den jazyků 2023, který proběhne 26. září v Kampusu Hybernská. Letošním tématem jsou jazyky střední Evropy. Program zahrnuje minikurzy širokého spektra jazyků, workshopy, přednášky, únikovou hru nebo výstavu. My ze speakinlabu pro vás máme připravené dopolední workshopy na téma osvojování jazyka, jak mateřského, tak cizího, poznávání přízvuků, a s tím spojené sociální aspekty řeči. Moc se na vás těšíme!

10. 8. 2023

Už se těšíme na Letní školu lingvistiky 2023, která se bude konat od 12. do 19. srpna v Českých Budějovicích. Kateřina Chládková zde bude mít trio přednášek, které spojují jazyk, tělo a mozek: Auditory language, Visual language & Language in the brain and body.

14. 7. 2023

Na zvané odborné přednášce na univerzitě v Tübingenu bude ve středu 19. 7. Katka Chládková mluvit o osvojování jazyka u českých kojenců a čím výzkum raného osvojování češtiny – která dosud nebyla v tomto směru probádaná – prohlubuje naše pochopení o jazyku obecně.

12. 6. 2023

Časopis Forbes vybral Top 23 vědkyň z Česka, mezi nimiž je i naše Kateřina Chládková. Moc gratulujeme! Její medailonek, ve kterém sdílí jak vědeckou kariéru ovlivňují děti a co je na vědě nejlepší či nejhorší, si můžete přečíst zde.

O svém vědeckém zaměření a objevených poznatcích Kateřina mluví v navazujícím rozhovoru Jazyky se učíme špatně, miminka na to jdou líp zde.

24. 5. 2023

S radostí vás zveme na Veletrh vědy AVČR 2023, který se koná 8. až 10. června v pražských Letňanech. Navštivte stánek FFUK nebo LABELS. Čekají na vás jazykové a další kognitivní úlohy!

14. 5. 2023

V pořadu ČT Věda 24 jsme krátce mluvili o tom, jak si vybíráme přátele a jakou roli v tom hraje mateřský jazyk a přízvuk. Reportáž je ke zhlédnutí na tomto odkaze v čase 18:40.

Na reportáž navazuje detailnější rozhovor s Kateřinou Chládkovou o jazyku, jeho osvojování a sociální roli ve Studiu ČT24 (čas 12:10).

5. 5. 2023

Článek Jazykově podmíněné sociální preference dětí: vliv regionálního dialektu na výběr kamaráda byl přijat do Československé psychologie. Gratulujeme kolegyním Natálii Kikoťové a Natalii Nudgě a stážistkám Janě Šimsové a Zitě Maršíkové!

2. 5. 2023

Další ročník Science Café je už za dveřmi! Příspěvek Kateřiny Chládkové a Anežky Kuzmičové na téma Jak se z nemluvňat stávají rodilí mluvčí a z nich čtenáři si můžete poslechnout 9. 5. 2023 v 19:00 v Kampusu Hybernská. Přednáška je ke zhlédnutí na tomto odkaze.

11. 4. 2023

S radostí Vás zveme na srpnový kongres ICPhS 2023 v Praze, který letos spoluorganizujeme. Ve formě posteru Michaela Svoboda představí studii na změny v IDS (infant-directed speech, řeč zaměřená k dětem, viz naše sekce Mateřský jazyk) během prvního roku života. Kateřina Chládková bude mluvit o distribučním učení se hlásek z cizího versus rodilého přízvuku/rytmu řeči u dětí.

V květnu naše studentky Natálie Kikoťová a Lucie Jarůšková vyrážejí na YLMP2023 do polské Poznaně, konferenci mladých lingvistů, kde představí ve formě krátké přednášky dva experimenty na jazykově podmíněné sociální preference u předškolních dětí, vztažené na české prostředí.

22. 3. 2023

V červnu nás čeká lingvistická konference Olinco 2023. Natalia Nudga představí příspěvek o vnímání slovního přízvuku The perceptual reality of Czech word stress in native and non-native listeners. Zveme také na přednášku o studii Filipa Maroše z PSÚ AVČR zaměřenou na neurální zpracování vět v češtině, na které spolupracovali Filip Smolík a Kateřina Chládková. A představí se i projekt Dovyko – diagnostický nástroj pro měření slovní zásoby u nejmenších dětí a jeho validizace, který vede Nikola Paillereau, a na jehož adaptaci spolupracovaly Kateřina Chládková, Lucie Jarůšková, Kateřina Kynčlová, Zuzana Oceláková a Veronika Ungrová spolu s kolegy z PSÚ AVČR.

Jednou z tzv. keynote přednášek bude Language learning beginnings Kateřiny Chládkové, která poodkryje rozdíly a podobnosti mezi začátky osvojování rodného a učení se cizího jazyka. Na přednášku volně navazuje workshop Šárky Šimáčkové a Jonáše Podlipského, na kterém se můžete dozvědět něco o fonetice, hláskách a prozodii rodného či cizího jazyka.

Těšíme se na vás 8. až 10. června v Olomouci!

17. 3. 2023

V Událostech, komentářích na ČT24 Kateřina Chládková mluvila o osvojování jazyka v děloze matky již před narozením, a jak nám poznatky z této oblasti mohou pomoci v učení se dalším jazykům. Rozhovor si můžete pustit zde (čas 55:04).

13. 3. 2023

V tomto týdnu probíhá vědecký festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách Týden mozku 2023. Přijďte si do budovy AVČR na pražské Národní ve čtvrtek od 11:00 poslechnout přednášku Kateřiny Chládkové na téma Rytmus mozku, těla a řeči aneb jak je řeč propojená s kognicí a tělesným biorytmem.

20. 2. 2023

Dva naše abstrakty byly přijaty na mezinárodní konferenci PaPE 2023. Jeden příspěvek je na téma Vliv ortografie na produkci kontrastu i-y v Opavě a Praze (Šimáčková et al.) a druhý na Vliv prosodie na statistické učení a segmentaci slov u českých kojenců (Chládková et al., více v naší sekci řeč nemluvňat). Projekty jsou společné s Václavem Jonášem Podlipským, Nikolou Paillereau a Natalií Nudgou. Rádi vás uvidíme 2. až 4. června 2023 v nizozemském Nijmegenu!

3. 2. 2023

Rádi vás uvidíme na Kognitivní škole 2023kterou i letos spoluorganizujeme. Ve formě krátkého příspěvku Martina představí studii o neurometodách v lingvistice (společnou s kolegyněmi z Německa a Katkou Chládkovou), a Natálie Kikoťová s Luckou Jarůškovou a Katkou Chládkovou budou povídat o tom, jak jazyk ovlivňuje sociální kognici. Datum akce je 17. – 19. 2. 2023.