Náš výzkumný tým se zaměřuje na tři hlavní oblasti v psycholingvistice, neurolingvistice a kognitivních vědách:
1. osvojování mateřského jazyka napříč celým životem, 2. učení se dalším a cizím jazykům, 3. dynamika jazyka napříč dialekty, sociálními interakcemi a v neposlední řadě emocemi (protnutí se sociolingvistikou).
Speakinlab vede Kateřina Chládková, MA, Ph.D.


Mateřský jazyk napříč životem

Mateřský jazyk se učíme celý život. Zkoumáme zejména mluvenou řeč či jazyk u neslyšících, z různých perspektiv napříč celým životem, porozumění i produkci.

 • Osvojování řeči před narozením (v děloze matky)
 • Sledování vývoje řeči v prvních letech života u kojenců a batolat
 • Jak učení ovlivňuje tzv. baby talk nebo motherese, aneb speciální řeč zaměřená na děti ze strany dospělých?
 • Jak si jazyk osvojujeme během celého života? Jak adaptujeme další smysly, díky kterým vnímáme jazyk (kromě sluchu i např. zrak)? Jak se jazyk projevuje v tělesnosti a tělesnost v jazyce?
 • Slyšící a neslyšící, znakový jazyk, modality jazyka: Jak se učí jazyk děti, co mají kochleární implantát? Jaký je například rozdíl mezi tím, jak slyšící a neslyšící odezírají ze rtů?

…více


Učení se dalším a cizím jazykům

Naučit se další jazyk, vedle našeho rodného, je těžký oříšek. Zkoumáme především zvukovou stránku cizího jazyka, nicméně získané poznatky aplikujeme do návrhů strategií a metod učení se dalším jazykům pro ZŠ a dospělé.

 • Jaký je vliv rodného jazyka na učení dalších jazyků? Jaké jsou rysy cizího přízvuku?
 • Jak si člověk posouvá hláskové kategorie, když se učí nový jazyk? Jak cizí jazyk může ovlivnit mateřštinu?
 • Jaká forma učení či tréninku je nejlepší pro učení se cizího jazyka?
 • Jak poznatky z učení se cizího jazyka můžeme použít pro vývoj metody výuky cizího jazyka na ZŠ?

…více


Dialekty, sociální interakce a emoce

Jazyk se učíme, abychom se dorozuměli se svým okolím a byli součástí komunity. Popisujeme variety a dialekty češtiny. Zkoumáme, jak dialekty, zvukové podoby řeči, ovlivňují vnímání druhých a sociální postoje k různým mluvčím napříč celým životem. Zároveň se zabýváme i emocemi a emocionální řečí.

 • Jak je přízvuk či dialekt součástí naší kultury a sociální identity?
 • Jak přízvuk mluvčího ovlivňuje výběr kamaráda u dětí?
 • A co u dospělých; jak přízvuky a dialekty ovlivňují sociální postoje či utvořené stereotypy?
 • Jak člověk (kognitivně) zpracovává emočně zabarvená slova oproti těm neutrálním?
 • Jak je vnímán mluvčí s vadou řeči?

…více


Metody na měření jazyka a řeči a teoretické či výpočetní modely

A v neposlední řadě, kromě výzkumných otázek, jsou důležité také metody, jak řeč a jazyk měřit.

Pokud vás zajímají neurometody (EEG, fNirs, MEG), behaviorální experimenty a výpočetní modely či simulace, které používáme ve svých výzkumech (např. modelování raných fází osvojování hlásek); můžete se začíst zde.


Proběhlé projekty a granty

2021–2023: Rozpoznávání slov u českých dětí: vývojová mezidialektová perspektiva (Standardní grant GAČR, řešitelé Kateřina Chládková, Václav Jonáš Podlipský)
2021–2023: Diagnostický nástroj pro posouzení vývoje komunikace u českých dětí od 8 do 30 měsíců (TAČR Éta, řešitelé Nikola Paillereau, Kateřina Chládková, Filip Smolík)
2018–2022: Osvojování si kontrastní kvantity: input a percepční zpracování samohláskové délky v prvních měsících života (Primus, UK, řešitelé Kateřina Chládková, Václav Jonáš Podlipský)
2018–2020: Vliv akcentu mluvčího na osvojování si hlásek mateřského jazyka (Standardní grant GAČR, řešitelé Kateřina Chládková, Václav Jonáš Podlipský)

Pokud Vás projekty zaujaly a rádi byste s námi spolupracovali, můžete nás kontaktovat v sekci Kontakt.