Snažíme se vědu zpřístupnit veřejnosti.
Vstupte s námi do světa řeči, jazyka, miminek, mozku a kognice.


Prohlédněte si a poslechněte si

Popularizační TV a Youtube kanál Zvěd: Bylo nám velkým potěšením spolupracovat na 5dílné sérii pro děti o mozku a kognici: Zvěd na ČT:D (vysíláno od září 2021). Podíleli jsme se také na seriálu o kognitivním vývoji miminek pro youtubový kanál Zvěd (březen 2021).

V podcastu Věda na dosah AV ČR Kateřina Chládková mluvila o tom, jak se zkoumá osvojování mateřského i cizího jazyka z různých perspektiv. Nahrávku si můžete pustit na Spotify, iTunes nebo Anchoru. Více informací zde (duben 2022). V pořadu Houpačky na Radiu Wave mluvila Katka o tom, jak děti učit cizí jazyk  (červenec 2021). Na Radiožurnálu Českého rozhlasu (srpen 2022) jsme mluvili o tom, jak kojenci rozeznávají slova v češtině, a jak tento výzkum může pomoci dětem, které mají problém s porozuměním mluveného jazyka. Na tomto odkazu si reportáž můžete poslechnout.

V roce 2024 byla hostem podcastu Na pokec Kateřina Chládková. Dozvíte se mimo jiné, co američtí vědci zjistili, když magnetickou rezonancí zkoumali mozek mrtvého lososa. Podcast s názvem O tom jak ovládnout váš mozek a naučit se věci lépe a rychleji je k dispozici na Youtube či Spotify.

Mohli jste nás vidět také v televizi: v besedě Dobré ráno o řeči dětí (2019), ve zpravodajském příspěvku ČT k učení se rodného a cizího jazyka (2019), v reportáži Vědy 24 o měření jazyka u novorozenců (leden 2022) anebo v příspěvku Vědy 24 o tom, jak náš mateřský jazyk ovlivňuje výběr kamaráda (květen 2023). Náš příspěvek o tom, jak mozek slyší řeč očima a jak se tato schopnost mění po nošení roušek, můžete shlédnout na tomto odkazu (v rámci Týdne mozku 2021).

V rámci festivalu Týden mozku v březnu 2023 Kateřina Chládková mluvila v České televizi o tom, jak poznatky z učení se mateřského jazyka můžeme přenést do učení se jazyka cizího.

V roce 2023 se uskutečnila unikátní konference Má mozek ještě šanci?, kde Kateřina Chládková mluvila o percepci řeči v mozku, multimodalitě a variabilitě jazyka a tom, jak člověk rozezná řeč vygenerovanou AI. Přednáška je k dispozici ke zhlédnutí zde.

Dětské říkanky pomáhají odkrýt průběh vývoje jazyka aneb nejen o průlomové irské studii o vnímání řeči během prvního roku života mluvila Kateřina Chládková v pořadu Věda Plus v Českém rozhlase v dubnu 2024.


Jazyky se učíme špatně, miminka na to jdou líp,” říká vědkyně Kateřina Chládková. Rozhovor s Katkou vyšel v červnu 2023 ve Forbesu.

Jazyk umí klamat naše smysl, aneb jak slyšíme i očima či jak podvědomě hodnotíme mluvčí již po několika desetinách sekundy si můžete přečíst v článku Kateřiny Chládkové v novém vydání 2024 časopisu Vesmír.

Do časopisu Vox pediatriae, určeného pro dětské lékaře a další odborníky pracující s dětmi, jsme připravili ve spolupráci s doc. Filipem Smolíkem z Psychologického ústavu AVČR článek na téma Bilingvní děti a bilingvní výchova: co nám říká současná věda. Článek je k přečtení zde.

Osvojování jazyka, včetně několika našich výzkumů, bylo v prosinci 2020 hlavním tématem víkendové přílohy Hospodářských novin. Kdopak to mluví: Základní informace o kódu mateřského jazyka se děti učí už v děloze. V jeho intonaci pak i pláčou. V září 2020 jste se o výzkumu učení se mateřského a cizího jazyka mohli dočíst v týdeníku Hrot. Není parník jako perník.

V říjnu 2020 Hospodářské noviny také psaly o našem experimentu jak nošení roušek pozměnilo způsob vnímání řeči. Mozek se přizpůsobil rouškám: Řeč vnímá jinak. O tom jak nošení roušek vedlo k přizpůsobení řečové komunikace psali v Žurnál UP, Universitas a ČT24 (2021).


Potkejme se

A konečně, potkejte se s námi na různých popularizačních či odborných akcí.

V květnu 2023 se konala akce Science Café, která propojuje veřejnost a vědu. Příspěvek Kateřiny Chládkové a Anežky Kuzmičové na téma Jak se z nemluvňat stávají rodilí mluvčí a z nich čtenáři si můžete pustit na tomto odkaze.

V sobotu 11. 11. 2023 jsme zorganizovali unikátní akci Tajemství bimodálního bilingvismu, kde jsme se bavili o vícejazyčné výchově, probrali jsme nejčastější mýty o bilingvismu a zaměřili jsme se na osvojování znakového jazyka a mluvené češtiny. Program byl určený především pro CODA rodiny (děti, co ovládají znakový i mluvený jazyk, a jejich neslyšící rodiče). Děkujeme všem zúčastněným!

Pravidelně se účastníme Evropského dne jazyků, Noci vědců, Festivalu vědy, Týdne mozku, kde vám, návštěvníkům, ukazujeme něco z našeho výzkumu či pořádáme odborné přednášky a semináře. Může se stavit na stánku a přednáškách laboratoře LABELS, Psychologického ústavu AVČR, Filozofické fakulty UK či přímo speakinlab a jejich členů (dle typu akce).

Příležitost pro středoškoláky

V rámci Otevřené vědy, realizované Akademií věd České republiky, jsme v našem týmu přivítali tři středoškolské studentky na pozici stážistek pro rok 2020. Na studentské konferenci naše stážistky obsadily první místo v oblasti humanitních věd! Pro velký úspěch a nadšení všech zúčastněných ve stejné sestavě jsme pokračovali i stáží v roce 2021, o které se můžete dozvědět něco více zde

Stáže jsme vypsali i pro rok 2022, 2023 a 2024.