Kateřina Kynčlová

Kateřina studuje magisterský obor Anglický jazyk a už od bakalářského studia se zaměřuje především na propojení lingvistiky a psychologie. Zajímá jí především percepce a osvojování jazyka a nejvíce ji těší testování vývoje řeči u malých miminek. Právě kvůli tomu se na svém výměnném pobytu v zahraničí rozhodla zaměřit na vývojovou psychologii. Ve své diplomové práci se zabývá percepcí řeči u neslyšících, což je téma, které by chtěla dále prozkoumat i po dokončení svého magisterského studia.


← Tým