Monika Kučerová

Monika studuje magisterský obor Fonetika na FF UK. Zajímá se o osvojování cizího jazyka dětmi předškolního věku. Ve své bakalářské práci zkoumala vývoj výslovnosti anglických a českých samohlásek u českých předškoláků, kteří navštěvují kroužky angličtiny. Zaměřila se především na vliv rodičů a učitelky angličtiny na to, jak děti vyslovují slova, která se učí. (Za bakalářskou práci získala cenu ministra školství pro studenty.) Do budoucna plánuje pokračovat ve zkoumání vývoje cizího jazyka u předškolních dětí, v rámci diplomové práce se chystá zaměřit na jejich vnímání anglických samohlásek. Ráda jezdí na výlety, miluje procházky v přírodě a hraje špatně na kytaru.


← Tým