Michaela Svoboda

Míša je ve druhém ročníku doktorského studia aplikované lingvistiky na FF UK, zároveň se věnuje studiu logopedie na MUNI. Hlavním zájmem jejího výzkumu je vývoj jazyka u dětí s kochleárními implantáty. Aktuálně také pracuje na svém projektu podpořeném Grantovou agenturou Univerzity Karlovy, který se zabývá bimodálním bilingvismem. Kromě toho se podílí na řešení dalších projektů souvisejících s osvojováním jazyka u různých skupin. Ve volném čase se věnuje sportovnímu šermu. Dokáže hodiny vyprávět o pouti do Santiaga de Compostela, kterou minulý rok absolvovala.

Research Gate 


← Tým