Kateřina Chládková

Kateřina se zabývá tím, jak se lidé učí řeč a jazyk a jak je dále zpracovávají a vnímají během života. Po absolvování doktorského studia na University of Amsterdam (2014), následovaného dvěma postdoktorskými programy (University of Amsterdam, Leipzig University), sestavila v roce 2018 vlastní výzkumný tým v Praze. Cílem současných projektů tohoto týmu je zjišťovat, jak, kdy a od koho se nejmladší děti učí svůj mateřský jazyk, jestli se podobně snadno a plynně dokážou naučit nový jazyk dospělí a starší děti, a jakou roli hraje vtělenost a multimodalita. Vyžívá behaviorálních, neurofyziologických (EEG a MEG) a komputačních metod. Pokud zrovna není v laboratoři, najdete ji nejspíš s jejími třemi syny. Miluje procházky v lesích či u moře, ocení dobré jídlo a ráda zpívá (když ji nikdo neslyší).

CV | Research Gate | Google Scholar | ORCID


← Tým