Josef Urbanec

Pepa je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracuje jako pediatr na dětském oddělení v Havlíčkově Brodě a zároveň studuje kombinovaně postgraduální studium na Lékařské fakultě v Hradci Králové se specializací na neurofyziologii. V rámci svého postgraduálu se Pepa věnuje výzkumu osvojování a vnímání mateřského jazyka u novorozenců. Dětské neurofyziologii by se rád věnoval i ve své lékařské praxi jako dětský neurolog nebo neonatolog – oba potřebují ke své práci znalost fungování lidského mozku a také toho, jak si my lidé osvojujeme svou mateřskou řeč.


← Tým