SPEAKIN Lab je výzkumná skupina zabývající se řečí a jazykem. Hlavním předmětem našeho zájmu je osvojování a adaptace řeči, řečová percepce a produkce a dynamika těchto procesů napříč jazyky, dialekty a fázemi lidského života. Podrobněji se o naší práci dočtete v sekci Projekty.

Tým sestává z vědců a studentů z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Psychologického ústavu Akademie věd České republiky a Lékařské fakulty v Hradci Králové. Experimenty provádíme v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií LABELS, v terénu, např. v nemocnicích a školách, nebo v prostorech spolupracujících institucí.

Úzce spolupracujeme s Katedrou anglistiky a amerikanistiky Univerzity Palackého v Olomouci a s několika univerzitami a výzkumnými instituty v Nizozemsku, Německu, Francii a Austrálii. 

V letech 2018 až 2022 byl náš výzkum podporován Univerzitou Karlovou, v letech 2018–2020 a 2021–2023 byly nebo jsou některé naše projekty financovány Grantovou agenturou České Republiky, a některých doktorandské nebo studentské projekty jsou realizovány díky podpoře Grantové agentury Univerzity Karlovy.

Sledujte nás na Instagramu

Novinky ze světa vědy, jazyka a miminek.