SPEAKIN Lab je výzkumná skupina zabývající se řečí a jazykem. Hlavním předmětem našeho zájmu je osvojování a adaptace řeči, řečová percepce a produkce a dynamika těchto procesů napříč jazyky, dialekty a fázemi lidského života. Podrobněji se o naší práci dočtete v sekci Projekty.

Tým sestává z vědců a studentů z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, a Lékařské fakulty v Hradci Králové. Experimenty provádíme v Laboratoři behaviorálních a lingvistických studií LABELS, v terénu, např. v nemocnicích a školách, nebo v prostorech spolupracujících institucí.

Úzce spolupracujeme s Katedrou anglistiky a amerikanistiky Univerzity Palackého v Olomouci a s několika univerzitami a výzkumnými instituty v Nizozemsku, Německu, Francii a Austrálii. 

Jak takový experiment probíhá? Více o našem výzkumu řeči nemluvňat.