Martina Dvořáková


Martina se zabývá neurolingvistikou a akvizicí jazyka u dětí.
Na Masarykově univerzitě v Brně napsala diplomovou práci o vlivu mateřského jazyka na brzké zpracování řeči (MMN) u dospělých mluvčí češtiny a ruštiny, za kterou dostala cenu děkana Filozofické fakulty.
V současné době studuje v doktorském programu na Univerzitě Karlově vliv prenatálního vystavení jazyku u novorozenců matek používajících k primární komunikaci češtinu, ruštinu a český znakový jazyk.
Zároveň pracuje na společném projektu s kolegy z Max-Planck Institute of Cognitive and Brain Sciences, který se zabývá faktory ovlivňujícími polaritu mismatch response u dětí.
Když odpočívá od práce, ráda leze po skalách, boxuje, nebo experimentuje v kuchyni a se svým šatníkem.

Tým