Martina Dvořáková


Martinu vždy fascinovala slova a jejich zvuky a ke studiu psycholingvistiky a osvojování L1 se dostala přes indoevropskou jazykovědu a dialektologii. Během svého výměnného pobytu v Berlíně měla příležitost studovat zpracování jazyka a neurolingvistiku. V současné době pracuje na svojí magisterské práci, která se zabývá kontrasty fonémů a jejich zpracování v mozku za využití neurofyzikálních metod. Ráda leze po skalách a po horách. Na zdi jejího pokoje visí obrázek Agely Friederici.

Tým