Kateřina Chládková

Kateřina se zabývá tím, jak se lidé učí řeč a jazyk, a jak je dále zpracovávají a vnímají…
…více

Nikola Paillereau

Nikolinou specializací je fonetika se zaměřením na proces osvojování a učení (jak mateřského…
…více

Natalia Nuďga

Nataliina cesta k fonetice sice nebyla úplně přímočará, ale na druhou stranu ji…
…více

Petra Slížková

bude doplněno…
…více

Veronika Ungrová

Předmětem Veroničina zájmu je jazyk; naše schopnost dorozumívat se mezi sebou…
…více

Josef Urbanec

Josef je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracuje jako pediatr…
…více

Martina Dvořáková

Martinu vždy fascinovala slova a jejich zvuky a ke studiu psycho-
lingvistiky a osvojování…
…více

Natálie Kikoťová

Natálie studuje sedmý ročník pražského osmiletého gymnázia se zaměřením na němčinu…
…více