Členové

Kateřina Chládková

Kateřina se zabývá tím, jak se lidé učí řeč a jazyk, a jak je dále zpracovávají a vnímají…
…více

Natalia Nudga

Nataliina cesta k fonetice sice nebyla úplně přímočará, ale na druhou stranu ji…
…více

Martina Dvořáková

Martina se zabývá neurolingvistikou a akvizicí jazyka u dětí…
…více

Kateřina Kynčlová

Kateřina studuje magisterský obor Anglický jazyk a už od bakalářského…
…více

Lucie Jarůšková

Lucka studuje magisterský dvouobor Obecná lingvistika a Hispanistika…
…více

Natálie Kikoťová

Natálie studuje psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy…
…více

Michaela Svoboda

Míša se v současnosti věnuje studiu fonetiky na FF UK a zároveň logopedie na MU…
…více

Josef Urbanec

Josef je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 2017 pracuje jako pediatr…
…více

Kateřina Machová

Kateřina studuje druhý ročník magisterského studia oboru Fonetika na FF UK a zároveň…
…více

Veronika Ungrová

Předmětem Veroničina zájmu je jazyk; naše schopnost dorozumívat se mezi sebou…
…více

Petra Slížková

…bude doplněno

Monika Kučerová

Monika studuje magisterský obor Fonetika na FF UK…

…více

Externí spolupracovníci

Šárka Šimáčková
Václav Jonáš Podlipský
Filip Smolík
Jan Chromý

Bývalí členové

Nikola Paillereau v naší laboratoři působila jako postdoktorandka v letech 2018-2022 a pracovala na behaviorálních studiích vnímání řeči u dětí ve věku 4-10 měsíců. V roce 2023 pokračujeme ve spolupráci na probíhajícím projektu behaviorální segmentace slov u dětí a české adaptaci MB-CDI.

Zuzana Oceláková jako postgraduální studentka spolupracovala na několika výzkumných projektech a dělala u nás závěrečnou magisterskou práci, ve které navrhla model ztělesněné kognice řeči (tzv. embodied speech cognition).

Radka Klimičková je bývalá doktorandka, která se rozhodla pro kariéru mimo akademickou sféru jako překladatelka.

Zita Maršíková a Jana Šimsová byly v letech 2020 a 2021 středoškolskými stážistkami v programu Otevřená věda.