Níže vypsané publikace vznikly v naší laboratoři. Zajímají-li vás publikace našich pracovníků z dřívější doby či navázané na jiná pracoviště, najdete je v životopisech jednotlivých členů týmu.