Osvojování řeči v raném dětství

  • Osvojování řeči před narozením
  • Sledování vývoje řeči v prvním roce života
  • Dětské vnímání cizineckého a regionálního přízvuku

…více


Osvojování (nejen) řeči u dospělých

  • Percepční adaptace na atypického mluvčího či přízvuk u mluvčích řečtiny
  • Schopnost dospělých učit se a posouvat hláskové kategorie
  • Vliv rodného jazyka na osvojování řeči v jazyce cizím

…více


Teoretické a výpočetní modely

  • Modelování raných fází osvojování hlásek

…více


Produkce řeči napříč situacemi a dialekty

  • Řeč směřovaná k dětem v průběhu jejich vývoje

…více