Snažíme se vědu zpřístupnit veřejnosti.

Srdečně zveme všechny N/neslyšící rodiče a jejich (slyšící) děti na rodinnou besedu o bimodálním bilingvismu. Pozvánka v českém znakovém jazyce.

Bylo nám velkým potěšením spolupracovat na 5dílné sérii pro děti o mozku a kognici: Zvěd na ČT:D (vysíláno od 2.9.2021).

V pořadu Houpačky na Radiu Wave mluvila Katka o tom, jak děti učit cizí jazyk (10.7.2021).

Můžete se podívat na video ilustrující McGurk efekt – aneb, jak řeč slyšíme očima.

O tom jak nošení roušek vedlo k přizpůsobení řečové komunikace psali v lednu Žurnál UP, Universitas a ČT 24.

Podíleli jsme se na seriálu o kognitivním vývoji miminek pro youtubový kanál Zvěd.

Osvojování jazyka, včetně několika našich výzkumů, bylo v prosinci hlavním tématem víkendové přílohy Hospodářských novin. Kdopak to mluví: Základní informace o kódu mateřského jazyka se děti učí už v děloze. V jeho intonaci pak i pláčou

V říjnu 2020 Hospodářské noviny také psaly o našem experimentu jak nošení roušek pozměnilo způsob vnímání řeči. Mozek se přizpůsobil rouškám: Řeč vnímá jinak.

V září 2020 jste se o výzkumu učení se mateřského a cizího jazyka mohli dočíst v týdeníku Hrot. Není parník jako perník.

Na Evropském dni jazyků (26. září 2019) povídala Katka o tom, „Jak si jazyk osvojují miminka a co se od nich mohou přiučit dospělí“.

Na tomto videu jsou zachyceny některé z našich experimentů s dětmi.

Mohli jste nás vidět také v televizi (v besedě o řeči dětí a ve zpravodajském příspěvku k učení se rodného a cizího jazyka).

V rámci Otevřené vědy, realizované Akademií věd České republiky, jsme v našem týmu přivítali tři středoškolské studentky na pozici stážistek pro rok 2020. Na studentské konferenci naše stážistky obsadily první místo! Pro velký úspěch a nadšení všech zúčastněných ve stejné sestavě pokračujeme stáží i v roce 2021.