Zuzana Oceláková


Během studia fonetiky na Karlově Univerzitě v Praze se Zuzana postupně nadchla pro mnoho různých odvětví a metod této vědy (od pragmatiky přes forenzní fonetiku či řečové technologie až po statistiku). Právě proto ji těší se zároveň podílet na výzkumu osvojování řeči u dětí a psát diplomovou práci o začlenění fonetiky do pojmového rámce enaktivní kognice. Protože ji zajímá komunikace nejen verbální, často míří z knihovny rovnou tančit blues, balfolk nebo swing.


Tým