Veronika Ungrová


Předmětem Veroničina zájmu je jazyk; naše schopnost dorozumívat se mezi sebou, sdílet myšlenky, popisovat své pocity a poznávat svět pomocí slov, protože pokud budeme jazyku lépe rozumět, pochopíme i lépe nás samotné. K psycholingvistice, konkrétně k tématu osvojování mateřského a cizího jazyka dětmi a jeho mechanismům, se Veronika dostala poprvé do styku v rámci studia bohemistiky na FF UK a stáže v laboratoři LABELS. Další oblastí, jíž se zabývá, je didaktika českého jazyka a komunikační výchovy a rozvoj čtenářské gramotnosti u těch nejmenších čtenářů. Verča ve volném čase ráda tvoří rukama: od kresby přes malbu až po modelování a keramiku.

Tým