Nikola Paillereau


Nikolinou specializací je fonetika se zaměřením na proces osvojování a učení (jak mateřského, tak cizího jazyka). Během svého magisterského a doktorského studia na pařížské Sorbonně se zabývala osvojováním jazykových kontrastů a prosodie cizího jazyka u dospělých mluvčích. Zkoumala například, do jaké míry se produkce francouzských vokálů českými mluvčími blíží výslovnosti rodilých Francouzů. V rámci postdoktorandského výzkumu ve dvou špičkových francouzských laboratořích (Labex EFL v Paříži a ASLAN v Lyonu) Nikola analyzovala žvatlání francouzských dětí, s hlavím cílem sledovat vývoj trvání slabik jakožto ukazatele artikulačních schopností dítěte. V současné době se jakožto postdoktorandka v laboratoři SPEAKIN zabývá vývojem percepce vokalických kontrastů a rytmu u českých dětí a jejich schopnosti osvojovat si nové kontrasty při poslechu řeči s cizineckým přízvukem, k čemuž využívá behaviorálního výzkumného paradigmatu. 

Tým