Kateřina Machová


Kateřina studuje druhý ročník magisterského studia oboru Fonetika na FF UK a zároveň druhý ročník bakalářského studia Logopedie na PedF MUNI v kombinované formě. V současnosti píše diplomovou práci, ve které srovnává hodnocení důvěryhodnosti mluvčích s cizineckým přízvukem oproti českým mluvčím s vadou řeči. Ve svém profesním směřování by se ale nejvíce chtěla věnovat balbutismu a afáziím vzniklým na podkladě CMP. Kromě práce pro SPEAKIN LAB a výuce korektivní výslovnosti češtiny cizinců se ve volném čase věnuje hře na ukulele, poslechu LP desek a rodině.

Tým