Kateřina Chládková


Kateřina se zabývá tím, jak se lidé učí řeč a jazyk a jak je dále zpracovávají a vnímají během života. Zajímá se o sluchový a řečový vývoj obecně, v rámci lingvistiky pak především o laboratorní fonologii a fonetiku. Po absolvování doktorského studia na University of Amsterdam (2014), následovaného dvěma postdoktorskými programy (University of Amsterdam, Leipzig University), sestavila v roce 2018 vlastní výzkumný tým v Praze. Cílem současných projektů tohoto týmu je zjišťovat, jak, kdy a od koho se nejmladší děti v českojazyčném prostředí učí svůj mateřský jazyk. Kromě (lokálně i mezinárodně) tolik potřebného empirického výzkumu nemluvňat osvojujících si češtinu Kateřina nadále zkoumá i sluchové a řečové učení u starších dětí a dospělých. Vyžívá behaviorálních, neurofyziologických (EEG a MEG) a komputačních metod. Pokud zrovna není v laboratoři, najdete ji nejspíš s jejími třemi syny. Miluje procházky v lesích či u moře, ocení dobré jídlo a ráda zpívá (když ji nikdo neslyší).

Research Gate | Google Scholar | ORCID

Tým