Produkce řeči napříč situacemi a dialekty

Řeč směřovaná k dětem v průběhu jejich vývoje

Zkoumáme, jak lidé mluví a jak se jejich mluva liší podle toho, s kým právě komunikují. V jedné z našich studií jsme analyzovali řeč těhotných žen a porovnávali jsme, jak mluví k dospělé osobě a jak ke svému nenarozenému dítěti. Analýza vokálů a kvality hlasu ukázala, že těhotné ženy mluví na své nenarozené děti odlišným stylem řeči, než jakým mluví na dospělého. Naše studie byla vůbec první prací, která zdokumentovala existenci specifické řeči směřované k dítěti již v prenatálním období (přičemž řeč směřovaná k dětem, tzv. pečovatelština, je obecně známý řečový styl, běžně používaný pro komunikaci s malými – již narozenými – dětmi).

Naše další studie sleduje řeč směřovanou k dětem v průběhu prvního roku jejich života. Zaměřujeme se na to, jak rodiče vyslovují různé hláskové kontrasty, a analyzujeme, zda jednotlivé kontrasty v různých fázích vývoje dítěte zvýrazňují – naší hypotézou je, že rodiče zvýrazňují právě ty kontrasty, které se jejich dítě právě učí). Nahráli jsme řeč přibližně 60 matek a 20 otců během hry s miminkem i při rozhovoru s dospělou osobou. Doposud jsme zanalyzovali spontánní řeč směřovanou k dospělému a publikovali jsme důkladný popis vokálů současné mluvené češtiny ve středních Čechách. Nyní probíhají analýzy řeči směřované k dítěti.


Projekty