2023 | 2022 | 2021 a starší

17. 3. 2023

V Událostech, komentářích na ČT24 Katka Chládková mluvila o osvojování jazyka v děloze matky již před narozením, a jak nám poznatky z této oblasti mohou pomoci v učení se dalším jazykům. Rozhovor si můžete pustit zde (čas 55:04).

13. 3. 2023

V tomto týdnu probíhá vědecký festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách Týden mozku 2023. Přijďte si do budovy AVČR na pražské Národní ve čtvrtek od 11:00 poslechnout přednášku Kateřiny Chládkové na téma Rytmus mozku, těla a řeči aneb jak je řeč propojená s kognicí a tělesným biorytmem.

20. 2. 2023

Dva naše abstrakty byly přijaty na mezinárodní konferenci PaPE 2023. Jeden příspěvek je na téma Vliv ortografie na produkci kontrastu i-y v Opavě a Praze (Šimáčková et al.) a druhý na Vliv prosodie na statistické učení a segmentaci slov u českých kojenců (Chládková et al., více v naší sekci řeč nemluvňat). Projekty jsou společné s Václavem Jonášem Podlipským, Nikolou Paillereau a Natalií Nudgou. Rádi vás uvidíme 2. až 4. června 2023 v nizozemském Nijmegenu!

3. 2. 2023

Rádi vás uvidíme na Kognitivní škole 2023kterou i letos spoluorganizujeme. Ve formě krátkého příspěvku Martina představí studii o neurometodách v lingvistice (společnou s kolegyněmi z Německa a Katkou Ch.), a Natálie K. s Luckou J. a Katkou Ch. budou povídat o tom, jak jazyk ovlivňuje sociální kognici. Datum akce je 17. – 19. 2. 2023.